Các biện pháp bảo đảm đầu tư

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin hỏi luật sư, hiện pháp luật quy định có những biện pháp bảo đảm đầu tư nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bảo đảm đầu tư là những cam kết của Nhà nước đối với các nhà đầu tư nhằm tạo sự an toàn về mặt pháp lý đối với tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư khi họ tiến hành hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo Luật Đầu tư 2014, các biện pháp bảo đảm đầu tư được quy định từ Điều 9 đến Điều 14, bao gồm 6 biện pháp sau đây:

  • Bảo đảm quyền sở hữu tài sản;
  • Bảo đảm hoạt động kinh doanh;
  • Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài;
  • Bảo lãnh của Chính Phủ đối với một số dự án quan trọng;
  • Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh.

Đây là những biện pháp bảo hộ của Nhà nước đối với mọi nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, không phân biệt quy mô, loại hình đầu tư và được đương nhiên áp dụng mà không cần có sự yêu cầu từ phía nhà đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan