Câu hỏi:

Bên cạnh nhà mình có nhà máy sản xuất nước lọc đóng chai, nhà mình ở bên cạnh nên ảnh hưởng rất lớn, tường nhà mình luôn luôn ẩm ướt, nước chảy tràn trên sàn nhà. Gia đình mình đã viết đơn lên các cấp chính quyền nhưng chính quyền trả lời công ty không vi phạm các quy định của pháp luật, các chỉ số môi trường đều nằm trong mức độ cho phép, nên họ không có căn cứ để xử lý. Tường nhà của mình hiện rất ẩm thấp có thể xảy ra chập điện bất cứ lúc nào, nước ngưng tụ chảy xuống nhà rất nhiều.

Vậy Quý Công ty cho mình hỏi: Mình có thể khiếu nại công ty nước đá đó theo quy định nào?

Luật sư trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp thì nhà máy sản xuất nước lọc đóng chai đã được các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không có vi phạm về quy đình sản suất nên sẽ không có cơ sở để xử phạt vi phạm hành chính với nhà máy sản xuất này. Tuy nhiên, trong trường hợp này vẫn có thể phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  1. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
  2. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Như vậy, nếu bạn chứng minh được các hoạt động của nhà máy sản xuất nước lọc đóng chai là nguyên nhân dẫn đến các thiệt hại thực tế cho gia đình bạn (môi trường sống ẩm thấp, nước tràn vào trong nhà, …) thì bạn hoàn toàn có cơ sở để yêu cầu nhà máy đó bồi thường thiệt hại tương ứng với thiệt hại thực tế xảy ra. Theo đó, nếu không thể tự thỏa thuận về vấn đề bồi thường nói trên, thì bạn có thể gửi đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi nhà máy đó đặt trụ sở.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn