Bổ sung ngành nghề kinh doanh kính thuốc

Nội dung bài viết

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (ĐKKD) trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) và thủ tục xin Giấy phép hoạt động cho cơ sở dịch vụ kính thuốc, S&B Law tư vấn cụ thể như sau:

Tư vấn về việc mở cơ sở kinh doanh kính thuốc

Nếu doanh nghiệp muốn kinh doanh ngành nghề kính thuốc thì bước đầu tiên là cần phải bổ sung ngành nghề này vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngành nghề này sẽ có mã ngành là bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế. Do vậy, doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cụ thể là bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên và đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Sau khi có được Giấy chứng nhận ĐKDN mới, doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc.

Bước 1: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ hợp lệ đến Sở kế hoạch và đầu tư

Sau 09 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấpGiấy chứng nhận ĐKDN mới.

Bước 2: Giấy phép hoạt động cơ sở kính thuốc

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

1. Cơ sở vật chất:

a) Địa điểm cố định, xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình;

b) Cơ sở có diện tích ít nhất là 15 m2;

c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện vệ sinh khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

2. Thiết bị y tế:

Có đủ dụng cụ, thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đã đăng ký.

3. Nhân sự:

a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc phải là người tốt nghiệp trung cấp y trở lên có chứng chỉ hành nghề về dịch vụ kính thuốc và có thời gian thực hiện đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt tại cơ sở dịch vụ kính thuốc hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chuyên khoa mắt ít nhất là 45 tháng;

b) Người hành nghề dịch vụ kính thuốc phải có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ về thiết bị y tế (thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt) do cơ sở được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp.

4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:

a) Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn về việc sử dụng kính;

b) Mài lắp kính thuốc theo đơn của bác sỹ và bảo hành kính thuốc.

Thời hạn thực hiện

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở xin cấp GPHĐ và sẽ cấp Giấy phép hoạt động nếu như hồ sơ đạt yêu cầu.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

Phạm vi dịch vụ của S&B Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ thay đổi ĐKKD và thủ tục xin giấy phép hoạt động cho cơ sở dịch vụ kính thuốc,cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

Soạn thảo 01 bộ hồ sơ phục vụ cho việc thay đổi đăng ký kinh doanh và 01 bộ hồ sơ xin giấy phép hoạt động cho cơ sở dịch vụ kính thuốc.

Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN và nhận được Giấy phép hoạt động cho cơ sở dịch vụ kính thuốc.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan