Bảo hộ thành công nhãn hiệu MB tại Lào

Nội dung bài viết

Các luật sư của SBLaw đã tư vấn cho Ngân hàng cổ phần Quân đội MBBank bảo hộ thành công nhãn hiệu tại Lào.

Nội dung văn bằng bảo hộ được cấp như sau:

  • Số đơn: 21759
  • Ngày nộp đơn: 20/07/2010
  • Chủ đơn: MB Bank
  • Quốc gia: Lào
  • Tình trạng: Bảo hộ
  • Ngày bảo hộ: 17/12/2010
  • Nhóm: 36

Với thành công này, MBBank đã đảm bảo sự hiện diện về mặt pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Lào.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan