Bảo hộ tác phẩm và quyền tác giả đối với sách

Nội dung bài viết

Theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, sách bao gồm cả sách in và sách điện tử cũng là một đối tượng được bảo hộ trí tuệ. Tuy nhiên, nhiều năm qua tình trạng vi phạm bản quyền đối với sách đang diễn biến phức tạp. Trước tình hình này bản thân các đơn vị làm sách đã có những bước đi như thế nào để bảo hộ tác phẩm và quyền tác giả của mình. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan