Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm những nội dung gì?

Nội dung bài viết

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội. Vậy, Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm những nội dung gì?

Các đối tượng được bảo hộ

Bảo hộ sở hữu công nghiệp bao gồm quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với các đối tượng sau:

 • Sáng chế: Giải pháp kỹ thuật mới, hữu ích, áp dụng được trong sản xuất hoặc kinh doanh.
 • Kiểu dáng công nghiệp: Hình dạng, cấu tạo hoặc các yếu tố khác về hình thức của sản phẩm, tạo nên sự khác biệt so với những sản phẩm khác.
 • Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn: Các thành phần và liên kết giữa các thành phần của mạch tích hợp bán dẫn.
 • Nhãn hiệu: Dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của một hoặc một số doanh nghiệp với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác.
 • Tên thương mại: Dấu hiệu dùng để phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.
 • Bí mật kinh doanh: Thông tin không được biết công khai và có giá trị thương mại, do chủ sở hữu bí mật kinh doanh thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp lý để giữ bí mật.
 • Chỉ dẫn địa lý: Tên gọi được xác định cho sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ từ một khu vực địa lý nhất định, có chất lượng, đặc tính hoặc danh tiếng riêng biệt do yếu tố địa lý đó quyết định.
 • Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh: Quyền chống các hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu quyền Sở hữu công nghiệp.
Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm những nội dung gì
Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm những nội dung gì?

Ý nghĩa của bảo hộ sở hữu công nghiệp

Bảo hộ sở hữu công nghiệp bao gồm ba nội dung chính:

 • Ban hành các quy định của pháp luật về Sở hữu công nghiệp: Xác định các đối tượng được bảo hộ, điều kiện, thủ tục đăng ký, bảo hộ và xử lý vi phạm.
 • Cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng Sở hữu công nghiệp: Xác lập quyền sở hữu cho chủ sở hữu đối tượng được bảo hộ.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ văn bằng: Ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền SHTT, bảo vệ lợi ích kinh tế của chủ sở hữu.

Vi phạm quyền sở hữu công nghiệp

Sử dụng các đối tượng Sở hữu công nghiệp của người khác mà không xin phép chủ sở hữu sẽ bị coi là xâm phạm quyền và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo hộ Sở hữu công nghiệp là yếu tố then chốt để bảo vệ quyền lợi của các nhà sáng tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội. Hãy hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của bảo hộ SHTT để bảo vệ quyền lợi của bạn!

Tham khảo thêm >> Đăng ký sở hữu công nghiệp

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan