Bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm miến dong

Nội dung bài viết

SBLaw đã tư vấn cho Hiệp hội Miến Dong Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Nội dung của nhãn hiệu tập thể được đăng ký như sau:

  • Chủ đơn: Hiệp hội miến dong Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
  • Nhóm: 30, sản phẩm miến dong
  • Nhãn hiệu: Miến dong Nguyên Bình.

Với việc đăng ký này, hy vọng sản phẩm Miến Dong-một đặc sản của quê hương Cao Bằng sẽ được thương mại hóa, đem lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất sản phẩm.

Các luật sư của SBLaw cũng mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương bảo hộ thương hiệu của mình tại Cục SHTT.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan