Bảo hộ nhãn hiệu CAREZ tại Trung Quốc và Singapore

Nội dung bài viết

Luật sư SBLaw đã đại diện cho Lassen Innovar Pte Ltd (Singapore) đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc và Singapore.

Việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp nước ngoài khẳng định uy tín và kinh nghiệm của SBLaw trên thị trường quốc tế.

Nội dung đơn đăng ký như sau:

  • Chủ đơn: Lassen Innovar Pte Ltd (Singapore)
  • Quốc gia: Trung Quốc, Singapore
  • Nhóm: 8, 21
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan