Bảo hộ giải pháp hữu ích tại Việt Nam

Nội dung bài viết

SBLAW hướng dẫn nộp đơn đăng Giải pháp hữu ích cho quý khách hàng như sau:

1. Tiêu chuẩn bảo hộ:

Có tính mới
Có khả năng áp dụng công nghiệp

2. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký giải pháp hữu ích tại Việt Nam:

Giấy ủy quyền
Bản mô tả sáng chế
Tài liệu của đơn ưu tiên (nếu có)
Sau khi nhận được các tài liệu trên, chúng tôi sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký giải pháp hữu ích tại Cục SHTT.

3. Thời hạn thẩm định đơn giải pháp hữu ích:

Thời hạn thẩm định hình thức đơn đăng ký là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn;
Thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký là 12 tháng đối với đơn đăng ký sáng chế kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung.

4. Infographic đăng ký sáng chế.

Giải pháp hữu ích được coi là một sáng chế con vì thiếu tiêu chí sáng tạo, để Quý khách hàng dễ dàng tham khảo thủ tục đăng ký, SBLAW có sơ đồ hoá thủ tục như sau:

Đăng ký sáng chế

5. Video tư vấn bảo hộ sáng chế.

Luật sư của SBLAW tư vấn bảo hộ sáng chế trên truyền hình, mời Quý vị đón xem tại đây:

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan