Báo giá cung cấp và giải đáp nội dung văn bản pháp luật

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên công ty tôi là - văn phòng đại diện của một công ty dầu khí của Nhật Bản. Bên tôi cần dịch vụ tư vấn và giải đáp các văn bản pháp quy và luật. Hình thức: Hàng tuần/tháng bên tôi muốn nhận được bản báo cáo và văn bản pháp quy (Thông tư, nghị định) liên quan đến các vấn đề như sau:

1) Lĩnh vực hoạt động dầu khí

2) Văn phòng đại diện

3) Thuế TNCN

4) Bảo Hiểm và Lao động

Ngoài ra, bên tôi muốn nhận văn bản gốc tiếng Việt + 1 bản dịch bằng tiếng Anh. Vui lòng báo giá giúp tôi.

Luật sư tư vấn:

Trước hết, Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng (sau đây được gọi là Khách hàng”) đã quan tâm tới dịch vụ của SB Law. Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp cung cấp và giải đáp nội dung văn bản pháp luật cho Khách hàng.

Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Phạm vi công việc của SB Law bao gồm:

  • Cập nhật văn bản pháp luật gồm Luật, Nghị định, Thông tư mới liên quan đến các lĩnh vực như: (i) lĩnh vực dầu khí; (ii) hoạt động của văn phòng đại diện; (iii) thuế thu nhập cá nhân; (iv) bảo hiểm xã hội.
  • Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến các vấn đề nêu trên bằng tiếng Anh và tiếng Việt vào hàng tuần/hàng tháng cho Khách hàng.
  • Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của Khách hàng về nội dung các văn bản pháp luật SB Law cung cấp.

2. PHÍ DỊCH VỤ:

Phí Dịch vụ của SB Law là:

Phí dịch vụ theo Muc 1 nêu trên là:22.000.000 VNĐ/1 tháng (Hai hai triệu đồng)

Phí Dịch vụ nêu trên không bao gồm 10% thuế VAT; chi phí đi lại, ăn ở của luật sư (nếu có); chi phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan.

Phí Dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan