Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2017, với tư cách là chuyên gia độc lập của dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng cường toàn diện (Dự án GIG) của Hoa Kỳ, luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã cùng đoàn công tác của Bộ Tư Pháp tham gia nghiên cứu, đánh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Kết quả khảo sát đã được lập thành BÁO CÁO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN QUỐC VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN  THI HÀNH.

Đây là một báo cáo có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các cơ quan chức năng của Việt Nam đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và soạn thảo Nghị định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới.

SBLAW đính kèm tại đây bản báo cáo:

Báo cáo USAID

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn