Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

Nội dung bài viết

Ngày 23 tháng 04 năm 2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 25/2024/TT-BTC bãi bỏ TT 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu, theo đó bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 6 năm 2024.

Xem chi tiết tại Thông tư số 25/2024/TT-BTC

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan