Bãi bỏ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng

Nội dung bài viết

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

Theo quy định hiện hành, các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc 114 danh mục phải phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Các tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng phải dựa trên tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh, sức khỏe, môi trường để tiến hành kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường trong nước.

Các sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thuộc trách nhiệm của của 8 bộ: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Thủy sản, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

Như vậy, với việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg, sắp tới các cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước liên quan sẽ không bắt buộc phải kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục cho đến khi có hướng dẫn mới.

Đơn cử như một số sản phẩm, hàng hóa (Vắc xin phòng lao; Vắc xin bạch hầu-ho gà-uốn ván (DPT); Vắc xin phòng dại Fluenzalida) thuộc trách nhiệm Bộ Y tế kiểm tra chất lượng, thì sắp tới sẽ không thực hiện nữa.

Hay một số sản phẩm thuộc các nhóm hàng hóa thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (như: Nhóm thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thu y và nguyên liệu làm thuốc thú y; phân bón; thức ăn chăn nuôi) cũng sẽ không phải kiểm tra chất lượng trước khi nhập khẩu.

Quyết định 37/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/10/2017.

Tải văn bản tại đây: Quyết định 37.2017.QĐ-TTg-sblaw

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan