Trong chương trình bạn và pháp luật, kênh truyền hình Vì An Ninh Tổ Quốc của phát thanh Công an nhân dân, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã phân tích về những chế tài cho loại tội phạm ấu dâm hiện nay tại Việt Nam.

Mời các bạn xem nội dung tại đây:

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn