Luật sư Nguyễn Thanh Hà trao đổi về vấn đề pháp luật chống mê tín dị đoan trên đài tiếng nói Việt Nam trong chương trình bạn và pháp luật:

Mời quý vị đón nghe:

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn