Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW tư vấn về hành lang pháp lý để thu hồi xe cũ nát hiện nay, mời các bạn xem tại chương trình bạn và pháp luật.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn