Trong chương trình phát thanh vị an ninh tổ quốc, phát sóng trên VOV1, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã phân tích về Nguyên nhân và giải pháp chống oan sai trong hoạt động tố tụng.

Mời Quý vị lắng nghe nội dung tại đây:

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn