Áp dụng luật ra sao khi chưa có nghị định hướng dẫn?

Nội dung bài viết

Tính đến thời điểm hiện nay thì luật doanh nghiệp, luật đầu tư 2014 đã chính thức có hiệu lực được hơn nửa tháng, thế nhưng những văn bản hướng dẫn vẫn đang là dự thảo và trong quá trình lấy ý kiến. Câu chuyện luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư vẫn là câu chuyện khổ lắm nói mãi trong các văn bản quy phạm pháp luật nước ta từ trước tới nay. Và đây cũng chính là nội dung được đưa ra phân tích trong chuyên mục luật sư của doanh nghiệp hôm nay.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan