Ai có quyền sử dụng đất gia tộc?

Nội dung bài viết

(LSO) – Gia tộc tôi có một mảnh đất thuộc đất gia tộc, trong gia tộc có 6 chi. Khi mất người đứng hộ mảnh đất không để lại di chúc bằng văn bản cho ai một ai cụ thể. Hiện giờ mảnh đất đang tranh chấp, chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Vậy các chi trong gia tộc có quyền ủy quyền cho một chi nào đó để sử dụng hay không? Bạn đọc P. H. hỏi.

Ảnh minh họa.

Căn cứ vào Điều 138, Bộ luật Dân sự 2015 thì “cá nhân, pháp nhân có thể uỷ quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự”.

Tuy nhiên theo khoản 1, Điều 168, Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Vì vậy, để uỷ quyền cho người khác sử dụng mảnh đất trên, người uỷ quyền cần phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hơn nữa, theo Điều 188, Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vồn bằng quyền sử dụng đất:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất”.

Theo như trường hợp của bạn, đất của gia tộc đang có tranh chấp thì không đủ điều kiện để uỷ quyền sử dụng hay thực hiện bất cứ giao dịch nào.

Luật sư NGUYỄN THANH HÀ
Chủ tịch Công ty Luật SB LAW

Nguồn: https://lsvn.vn/ai-co-quyen-su-dung-dat-gia-toc.html

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan