Luật sư SBLAW tư vấn về trách nhiệm của đơn vị tổ chức lễ hội âm nhạc khi để người tham gia dùng chất kích thích gây tử vong.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn