Ai chịu trách nhiệm khi có người tử vong trong lễ hội âm nhạc?

Nội dung bài viết

Luật sư SBLAW tư vấn về trách nhiệm của đơn vị tổ chức lễ hội âm nhạc khi để người tham gia dùng chất kích thích gây tử vong.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan