Là khách hàng của SBLAW, các doanh nghiệp không chỉ được tư vấn luật mà còn được hỗ trợ giao lưu kết nối kinh doanh với đối tác nước ngoài (business matching).

Qua hội nghị Meet Kansai 2019 và Global Talent & Business Meetup diễn ra vào ngày 19 tháng 10 năm 2019 tại Đà Nẵng, các luật sư của SBLAW đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác là công ty Nhật Bản trong lĩnh vực xây dựng, du lịch, hạ tầng, dưỡng lão và cung cấp nguồn nhân lực.

Với hơn 1800 dự án FDI của Nhật tại Việt Nam và hơn 25.000 người Nhật sống và làm việc tại đây, các đối tác Nhật đang trở thành nguồn lực quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Sau 2 hội nghị này, hy vọng có nhiều dự án được hình thành và triển khai.

Sau đây là một số hình ảnh của hôi nghị.

IMG_8807

IMG_8808

IMG_8813

 
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn