Luật sư, thạc sỹ Luật học Trần Trung Kiên, với kinh nghiệm đa dạng và phong phú trong lĩnh vực luật đầu tư nước ngoài, hợp đồng, sở hữu trí tuệ nhất là lĩnh vực

về tư vấn sáng chế đã tham gia giảng dạy tại Học Viện Tư Pháp. Bài giảng cho các luật sư tương lai sẽ tập trung vào các kỹ năng  cho luật sư trong vấn đề soạn thảo,  đàm phán và ký kết hợp đồng, tư vấn đầu tư nước ngoài.  Các buổi giảng không những tập trung vào những kiến thức chung mà đi sâu vào chi tiết, đưa ra các tình huống cụ thể để các học viên trao đổi, thực hành ngay trên giảng đường.

 


Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn