Về trách nhiệm của Uber trong vụ việc bồi thường cho khách hàng, luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch SBLAW có phần tư vấn cụ thể trên chương trình đường tin.

Mời quý vị đón nghe tại đây!

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn