SBLAW là hãng luật chuyên về tư vấn đầu tư và lập công ty, tại đây, chúng tôi trân trọng giới thiệu DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÔNG TY LIÊN DOANH để Quý khách hàng dễ hình dung.

Khi có yêu cầu cụ thể, chúng tôi sẽ báo phí tư vấn với từng hạng mục cụ thể.

I GIAI ĐOẠN TRƯỚC XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
1 Tư vấn mô hình hoạt động của Công Ty Liên Doanh
2 Tư vấn vấn đề góp vốn, cách thức x