TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Vấn đề: Công ty tôi ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và quản lý vận hành với Công ty A cung cấp dịch vụ tư vấn để hoàn thiện dự án do chúng tôi làm chủ đầu tư. Tiến độ thanh toán chia làm 2 đợt: Đợt 1 là 50% ngay sau khi ký … Đọc tiếp TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH