TÌNH TRẠNG XUNG ĐỘT PHÁP LÝ GIỮA CƯ DÂN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ TẠI CHUNG CƯ

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – chủ tịch công ty luật TNHH SB Law vừa qua đã đến tham dự và tham luận Tọa đàm với chủ đề: “Khuôn khổ pháp luật giải quyết xung đột giữa cư dân và chủ đầu tư tại các khu chung cư” theo lời mời của Tạp chí luật … Đọc tiếp TÌNH TRẠNG XUNG ĐỘT PHÁP LÝ GIỮA CƯ DÂN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ TẠI CHUNG CƯ