Thuế áp dụng cho chia lợi nhuận kinh doanh

Câu hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam và Israel, hiện tại, chúng tôi đang kinh doanh có lãi, vậy chúng tôi muốn hỏi về các loại thuế áp dụng cho chi trả cổ tức, lợi nhuận kinh doanh cho chủ đầu tư tại VN và nước ngoài. Trả lời: … Đọc tiếp Thuế áp dụng cho chia lợi nhuận kinh doanh