GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TRỌNG TÀI SINGAPORE

Chúng tôi có nhận được yêu cầu hỗ trợ Quý Công ty (sau đây được gọi là “Khách hàng”) trong việc giải quyết tranh chấp Hợp đồng tư vấn xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc đạt chuẩn EU GMP (“Hợp đồng”) giữa Khách hàng và đối tác nước ngoài. Theo thông tin Khách hàng … Đọc tiếp GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TRỌNG TÀI SINGAPORE