Đóng tài khoản vốn của doanh nghiệp có 49% vốn nước ngoài

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Thái Lan, tổ chức công ty theo mô hình holding, công ty chúng tôi có sở hữu một số công ty khác tại Việt Nam với tỷ lệ 49% hoặc thấp hơn. Theo Thông tư mới của ngân hàng nhà nước thì những … Đọc tiếp Đóng tài khoản vốn của doanh nghiệp có 49% vốn nước ngoài