Xuất khẩu rượu chịu thuế gì? Khi xuất khẩu rượu nhà sản xuất rượu phải nộp thuế gì?

Nội dung bài viết

Một quý khách hàng đã đặt câu hỏi: Xuất khẩu rượu chịu thuế gì? Khi xuất khẩu rượu nhà sản xuất rượu phải nộp thuế gì? Công ty luật SBLAW xin trả lời như sau:

Xuất khẩu rượu chịu thuế gì?

Dựa theo quy định tại Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT cùng với Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB, được thông qua bởi Quốc hội vào ngày 17 tháng 06 năm 2003, có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2004:

  1. Thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hàng hoá và dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định là 10%. Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá và dịch vụ chịu thuế TTĐB tại giai đoạn sản xuất và kinh doanh trong nước sẽ được tính trên giá bán đã bao gồm thuế TTĐB, nhưng chưa bao gồm thuế GTGT.
  2. Đối với hàng hoá và dịch vụ mua vào để sử dụng trong quá trình sản xuất rượu, nếu có thuế GTGT đầu vào, Công ty sẽ được hưởng quyền khấu trừ hoặc hoàn trả thuế GTGT theo quy định. Với các nguyên liệu đầu vào đã chịu thuế TTĐB sử dụng trong việc sản xuất sản phẩm rượu, sẽ được khấu trừ vào số thuế TTĐB cần phải nộp khi sản phẩm rượu được bán ra thị trường.
  1. Trong trường hợp xuất khẩu, thuế GTGT đối với mặt hàng rượu sẽ được áp dụng với mức thuế suất là 0%. Rượu sản xuất và gia công trực tiếp bởi cơ sở sản xuất, cũng bao gồm sản phẩm được gia công cho khu chế xuất và sản phẩm mang ra nước ngoài để tham gia hội chợ triển lãm, sẽ không phải chịu thuế TTĐB.
Khi xuất khẩu rượu nhà sản xuất rượu phải nộp thuế gì
Khi xuất khẩu rượu nhà sản xuất rượu phải nộp thuế gì

Nguồn: thuvienphapluat.vn

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan