Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2022 Luật Doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2022 là phiên bản chính thức và đầy đủ nhất của Luật Doanh nghiệp được ban hành tại kỳ họp thứ 17 của Quốc hội khóa 15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022. Phiên bản hợp nhất này bao gồm nội dung đầy đủ của Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi, bổ sung một số điều) cùng với các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó, được hệ thống hóa và sắp xếp một cách logic, khoa học.

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2022 Luật Doanh nghiệp

 • Số hiệu:  07/VBHN-VPQH
 • Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
 • Nơi ban hành:  Văn phòng quốc hội
 • Người ký:      Bùi Văn Cường
 • Ngày ban hành:        25/01/2022
Văn bản hợp nhất 07-VBHN-VPQH 2022 Luật Doanh nghiệp
Văn bản hợp nhất 07-VBHN-VPQH 2022 Luật Doanh nghiệp

Nội dung chính của Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2022

 • Quy định chung về doanh nghiệp: Mục đích, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp,...
 • Thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp, điều kiện thành lập doanh nghiệp, thủ tục thành lập doanh nghiệp, tổ chức quản lý doanh nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp,...
 • Giải thể, phá sản doanh nghiệp: Điều kiện giải thể doanh nghiệp, thủ tục giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp,...
 • Sửa đổi, bổ sung, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp: Điều kiện sửa đổi, bổ sung, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, thủ tục sửa đổi, bổ sung, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp,...
 • Quản lý nhà nước về doanh nghiệp: Cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp, nhiệm vụ quản lý nhà nước về doanh nghiệp, biện pháp quản lý nhà nước về doanh nghiệp,...
 • Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp: Trách nhiệm dân sự của doanh nghiệp, trách nhiệm hành chính của doanh nghiệp, trách nhiệm hình sự của doanh nghiệp,...

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2022 là tài liệu pháp lý quan trọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh. Phiên bản hợp nhất này giúp cho việc tra cứu, tham khảo pháp luật về doanh nghiệp trở nên dễ dàng, chính xác và hiệu quả hơn.

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2022 Luật Doanh nghiệp chi tiết

Bạn có thể tham khảo Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2022 và download về tham khảo ngay dưới đây:

Văn bản hợp nhất 07-VBHN-VPQH 2022 Luật Doanh nghiệp
Link download file PDF >> Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2022 Luật Doanh nghiệp

Bạn có thể tham khảo Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2022 tại các nguồn khác như Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Quốc hội. Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm vui lòng liên hệ ngay SBLAW để được các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi trợ giúp. HOTLINE: 0904 340 664

Tham khảo thêm >> Luật sư tư vấn về doanh nghiệp

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan