Tiểu mục 4931 là gì? Thời điểm xác định chậm thuế GTGT là khi nào?

Nội dung bài viết

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một loại thuế trực thu được áp dụng đối với giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ được cung ứng, tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam. Vậy tiểu mục 4931 là gì có liên quan gì đến thuế GTGT? Thời điểm xác định chậm thuế GTGT là khi nào?

Tiểu mục 4931 là gì?

Tiểu mục 4931 là tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước (bao gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí).

Cụ thể:

  • Mã số: Tiểu mục 4931
  • Tên tiểu mục: Tiền chậm nộp GTGT
  • Loại thuế: Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
  • Nội dung: Nộp tiền chậm nộp GTGT từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước (bao gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí)\
Tiểu mục 4931 là gì
Tiểu mục 4931 là gì?

Khi nào sử dụng tiểu mục 4931?

Tiểu mục 4931 được sử dụng khi doanh nghiệp nộp thuế GTGT chậm quá hạn quy định.

Lưu ý:

Doanh nghiệp nộp chậm thuế GTGT sẽ phải chịu lãi chậm nộp theo quy định của pháp luật.

Việc nộp chậm thuế GTGT có thể dẫn đến các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật thuế.

Ví dụ:

Doanh nghiệp B có nghĩa vụ nộp thuế GTGT kỳ hạn tháng 6/2024 vào ngày 20/7/2024. Tuy nhiên, doanh nghiệp B nộp thuế muộn đến ngày 30/7/2024. Do đó, doanh nghiệp B phải sử dụng tiểu mục 4931 để nộp tiền chậm nộp GTGT.

Một số mã tiểu mục khác

  • Tiểu mục 4917: Thuế thu nhập cá nhân chậm nộp
  • Tiểu mục 4918: Phạt chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Tiểu mục 4934: Phạt chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
  • Tiểu mục 4944: Chậm nộp thuế môn bài.

Thời điểm xác định chậm nộp thuế GTGT

Theo quy định hiện hành, thời điểm xác định chậm nộp thuế GTGT được quy định như sau:

Đối với trường hợp nộp thuế theo từng kỳ

Thời điểm xác định chậm nộp: Sau ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ:

Doanh nghiệp A có kỳ tính thuế GTGT quý I/2024 từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024. Hạn chót nộp thuế GTGT quý I/2024 là ngày 30/04/2024. Doanh nghiệp A nộp thuế muộn đến ngày 05/05/2024 thì được xác định là chậm nộp thuế GTGT.

Thời điểm xác định chậm thuế GTGT là khi nào
Thời điểm xác định chậm thuế GTGT là khi nào

Đối với trường hợp nộp thuế sau khi quyết toán

Thời điểm xác định chậm nộp: Sau ngày 20 tháng 5 năm sau năm tính thuế.

Ví dụ:

Doanh nghiệp B có năm tính thuế 2023. Hạn chót nộp thuế sau khi quyết toán năm 2023 là ngày 20/05/2024. Doanh nghiệp B nộp thuế muộn đến ngày 25/05/2024 thì được xác định là chậm nộp thuế GTGT.

Lưu ý:

  • Ngày bắt đầu tính tiền chậm nộp: Là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế.
  • Số ngày chậm nộp: Được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Tham khảo thêm >> Dịch vụ tư vấn thuế

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan