image description

Luật sư Trần Trung Kiên

  Ông Trần Trung Kiên là một luật sư thành viên của SB Law có kinh nghiệm chuyên sâu về tư vấn đầu tư, tài chính, ngân hàng, và hợp đồng. Trước khi tham gia SB Law, Ông Kiên từng nắm giữ chức vụ Phó Giám Đốc của một Công ty luật danh tiếng tại Việt Nam tham gia tư vấn Hợp đồng hợp tác kinh doanh và Hợp đồng liên doanh. Tham gia SB Law, Ông Kiên tiếp tục chịu trách nhiệm về việc tư vấn đầu tư, hợp đồng và hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra Luật sư Trần Trung Kiên còn là giảng viên thỉnh giảng về môn Pháp Luật Kinh Doanh tại Học Viện Tư Pháp thuộc Bộ Tư Pháp và Đại học Hà Nội

  Bằng cấp

  • Thạc sĩ Luật học tại Đại học quốc gia Hà Nội
  • Cử nhân luật tại Đại Học Luật Hà Nội
  • Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học Viện Tư Pháp.

  Liên hệ

  SBLaw Tube

  Chat Zalo: 0904340664