Luật sư M&A tại Việt Nam

M&A là một trong những lĩnh vực tư vấn chính của SBLAW, luật sư SBLAW hỗ trợ nhiều cho các khách hàng nước ngoài và cả khách hàng Việt Nam. Đa số các vụ M&A đều tư vấn và hỗ trợ cho Bên Mua. Nhu cầu cần hỗ trợ M&A của Bên Bán không nhiều. … Đọc tiếp Luật sư M&A tại Việt Nam