Hội đồng luật sư thành viên

LUẬT SƯ PHẠM DUY KHƯƠNG

Giám đốc SHTT

Email

khuong.pham@sblaw.vn

TELephone

(+84-24) 62 62 0246

Ông Phạm Duy Khương là một thành viên sáng lập của SB LAW và là một chuyên gia pháp lý về lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ. Trước khi gia nhập SB LAW, Ông Khương là trưởng phòng sở hữu trí tuệ của một công ty Sở hữu trí tuệ hàng đầu tại việt Nam trong nhiều năm. Ông Khương đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, Bản quyền tại Việt Nam, các nước Châu Á cũng như nhiều nước khác trên thế giới.

Bằng cấp

  • Cử nhân Luật Đại Học Luật Hà Nội
  • Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
  • Thạc sỹ luật tại Đại học La Trobe, Australia..

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn luật
sở hữu trí tuệ

Khai thác khía cạnh kinh tế của quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn nhượng quyền
thương mại

Giải quyết tranh chấp
sở hữu trí tuệ

Quá trình đào tạo

  • Cử nhân Luật Đại Học Luật Hà Nội
  • Đại Học Bách Khoa Hà Nội
  • Thạc sỹ luật tại đại học La Trobe, Australia

Thành viên

  • Hội Sở Hữu Trí Tuệ
  • Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam

SBLAW's tube

Công ty luật uy tín

Hội đồng thành viên