Hội đồng luật sư thành viên

LUẬT SƯ CHƯƠNG VĂN LƯƠNG

Luật sư

Email

chuong. luong@sblaw.vn

TELephone

(+84) 938 04 7969

Luật sư Lương Văn Chương có hơn 9 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư trong và ngoài nước, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn quản trị doanh nghiệp.  Các  Khách hàng thường xuyên bao gồm các Nhà đầu tư là cá nhân và/hoặc tổ chức trong và ngoài nước, hiện diện thương mại tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài.

Bằng cấp

 
  • Cử nhân Luật Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
  • Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện Tư pháp.

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Tư vấn
đầu tư

Tư vấn
tái cấu trúc doanh nghiệp

Tư vấn
giấy phép

Quá trình đào tạo

  • Luật sư, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh
  • Tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư (2012-2013)
  • Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (2008-2012)

Thành viên

  • Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

SBLAW's tube

Công ty luật uy tín

Hội đồng thành viên