Hỏi về thủ tục ảnh hưởng liên quan đến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Câu hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư tới từ New Zealand, chúng tôi có nhu cầu tư vấn như sau: Chúng tôi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam ban đầu được tư vấn là qua cá nhân người Việt Nam - lúc đó có thể do các thủ tục dễ dàng, nhanh chóng … Đọc tiếp Hỏi về thủ tục ảnh hưởng liên quan đến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp