Giải thể hay phá sản doanh nghiệp?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Năm 2014, tôi đã mua lại một doanh nghiệp là công ty cổ phần nhưng không làm thủ tục quyết toán trước khi mua nên giờ cơ quan thuế gọi lên xử lý, doanh thu của công ty cũ là 6 tỷ. Hiện nay, tôi rất băn khoăn vì số tiền này quá lớn, nếu bị phạt thì công ty tôi sẽ dẫn đến tình trạng phá sản. Vậy trong trường hợp này, tôi có thể lựa chọn hình thức phá sản hay giải thể là tốt hơn?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Giải thể và phá sản là 2 thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, áp dụng thủ tục nào thì doanh nghiệp phải thỏa mãn điều kiện áp dụng của thủ tục đó.

Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

“1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp”.

Khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014 quy định:

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Khoản 1 điều 4 Luật này quy định:

Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

=>Như vậy, khi không có đủ nguồn tài chính để đảm bảo khả năng thanh toán thì một trong những chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn (Điều 5 Luật Phá sản) nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và khi thực hiện thủ tục này, doanh nghiệp bạn có thể phải áp dụng các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh. Nếu bạn không muốn tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh nữa thì bạn hãy chọn hình thức giải thể.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan