Hình ảnh SBLAW trong phóng sự kỷ niêm 15 năm khoa luật Đại học kinh tế HCM

Trong thời gian qua, SBLAW luôn chú trọng hơp tác với các trường đại học đặc biệt là các trư...

Xem thêm

Sai lầm về pháp lý và sở hữu trí tuệ khi khởi nghiệp

Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2019, luật sư Luật sư Nguyễn Thanh Hà tham dự buổi Kick off 2020 của quỹ ...

Xem thêm
Luật sư SBLAW là thành viên tổ biên tập Nghị định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Th1015

Luật sư SBLAW là thành viên tổ biên tập Nghị định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Nhằm thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa về nội dung hỗ trợ pháp lý c...

Xem thêm
Luật sư SBLAW thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua hoạt động giảng dạy Th1015

Luật sư SBLAW thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua hoạt động giảng dạy

Ngày 6 tháng 3 năm 2018, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã tham dự buổi triển khai các ho...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664