Giải quyết tranh chấp tại trọng tài quốc tế

Giải quyết tranh chấp tại trọng tài quốc tế là một phương thức được các bên tham gia hoạt động thương mại quốc tế lựa chọn ngày càng phổ biến. Vai trò của luật sư tham gia giải quyết tranh chấp tại trọng tài quốc tế có một ý nghĩa quyết định, đặc biệt trong […]

Điểm mới của ICC 2021

Nhiệm vụ mới tiết lộ các nhà tài trợ bên thứ ba Một bổ sung quan trọng cho 2021 Quy tắc ICC, nhằm tăng tính minh bạch của thủ tục tố tụng trọng tài ICC, là đoạn văn 7 của điều 11, áp đặt một cái mới, nghĩa vụ rõ ràng đối với các bên […]

trọng tài viên

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà trở thành trọng tài viên

Trung tâm trọng tài thương mại Phía Nam đã kết nạp luật sư Nguyễn Tiến Hoà, luật sư thành viên công ty luật SBLAW thành trọng tài viên của trung tâm này. Trong những năm gần đây, xu hướng giải quyết tranh chấp thương mai được các bên lựa chọn Trọng tài giải quyết ngày […]

giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Lưu ý khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Câu hỏi: Chúng tôi là nhà thầu xây dựng, hiện tại chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ thanh toán, trong hợp đồng có nêu cơ quan giải quyết tranh chấp là trọng tài VIAC, đề nghị SBLAW cung cấp thông tin về vấn đề này: Trả lời: SBLAW gửi tới Quý khách hàng những […]