Dự thảo Luật thuế Bất động sản: Nhiều vấn đề cần làm rõ

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội là xây dựng Luật thuế bất động sản chung, thay thế cho Luật sử dụng đất nông nghiệp và Luật sử dụng đất phi nông nghiệp. Đây là vấn đề đang được rất […]

Thuế thu nhập cá nhân và những vấn đề cần sửa đổi

Luật thuế thu nhập cá nhân đang tồn tại với hàng loạt bất cập sau hơn 10 năm áp dụng. Những nội dung liên quan đến mức chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh, cách tính biểu thuế thu nhập cá nhân đang quá bất hợp lý trong bối cảnh “bão giá” và cấp thiết […]

Giải pháp ngăn chặn tình trạng hai giá

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật NHH SB Law đã có quan điểm về tình trạng hai giá trên thị trường trên báo ANTV, dưới đây là nội dung chi tiết  Câu 1: Hiện nay xuất hiện tình trạng kê khai 2 giá, giá trên hoá đơn 1 đằng, giá […]