CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP

A. GIỚI THIỆU Bức tranh về tình hình kinh tế của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021 phản ánh rõ nét các tác động của dịch bệnh Covid-19, cả tích cực và tiêu cực, đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nước cũng như đời sống của đa số người lao […]

Tư vấn luật thường xuyên

Hỏi về thanh toán phép cho Người lao động

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Thái Lan. Hiện công ty  đang trả phép cho 1 nhóm đối tượng lao động; do đặc thù công việc, để khuyến khich họ không sử dụng hết số ngày phép (làm ảnh hưởng đến công việc). Hiện tại sau mỗi kỳ (1 […]

Quy định luật lao động về làm việc theo ca trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp hỏi: Trong trường hợp công ty tuyển công nhân hoặc nhân viên làm việc theo ca (ca đêm hoặc ca ngày) thì có phải trả thêm chi phí gì hay cần chú ý gì không? Công ty có phải trả thêm lương, trợ cấp hay bảo hiểm gì khác cho họ không? Luật […]