Đăng ký bảo hộ tác phẩm

Câu hỏi: Tôi là Hạnh ở Hà Nội. Tôi đang muốn đăng ký bảo hộ tác phẩm. Vậy tôi cần chuẩn bị các giấy tờ gì và công ty có thể giúp tôi thực hiện các công việc nào. Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm […]

Photo: Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền

SBLAW vui mừng báo tin rằng: Cục Bản quyền tác giả đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cho tác phẩm “Bài viết về cải tiến chữ quốc ngữ” của tác giả Bùi Hiển. Đây là công trình khoa học được SBLAW tư vấn về bảo hộ bản quyền tác giả.

Dự thảo Nghị định hướng dẫn về quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTT&DL) vừa tổ chức hội nghị góp ý về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 […]

Liên minh các chủ sở hữu quyền Việt Nam (VAC) được thành lập để tránh tình trạng ăn cắp bản quyền truyền hình

Các đơn vị sản xuất đã thành lập những liên minh để tự cứu lấy mình, trong khi chờ đợi cơ quan quản lý Nhà nước có giải pháp cứng rắn đối với tình trạng ăn cắp bản quyền truyền hình. Thị trường truyền hình đã hoạt động và phát triển mạnh mẽ trong khoảng […]