Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trao đổi về mở công ty sản xuất phần mềm tại Việt Nam  trong chương trình Nhịp cầu NetViệt

Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn:

https://youtu.be/E3qxe7WP0so


Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn