SB Law là một đối tác tin cậy từng tham gia hỗ trợ rất nhiều các tổ chức tín dụng ngân hàng và phi ngân hàng tại Việt nam.

Các luật sư và chuyên gia tư vấn về tài chính ngân hàng am hiểu sâu sắc và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, có khả năng tiếp cận các nguồn lực liên quan đến các chính sách về tài chính và ngân hàng tại Việt Nam, được trang bị những kỹ năng nghiên cứu chuyên nghiệp và suy nghĩ sáng tạo để đảm bảo kết quả công việc tối ưu.

Lợi ích mà SB Law mang lại khách hàng bao gồm xác định và thẩm định các rủi ro tiềm tàng trong các giao dịch tín dụng, nghiên cứu chính sách điều hành về ngân hàng, cơ cấu giao dịch cho vay, rà soát và soạn thảo hợp đồng cho vay.

Khách hàng của SB Law trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng bao gồm các Ngân hàng lớn như Ngân hàng Công thương Trung Quốc – Chi nhánh Hà nội, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng DBS, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC).

Discussion-with-partner-india

 

SB Law làm việc với đối tác Ấn Độ

Giao dịch tài chính lớn của chúng tôi bao gồm :

  • Tư vấn cho một Ngân hàng tại Việt Nam phát hành khoản vay lên tới 500,000USD. Dịch vụ tư vấn cung cấp bao gồm phân tích rủi ro dự án, tư vấn thế chấp, soạn thảo hợp đồng vay nợ.
  • Tư vấn cho một Ngân hàng tại Việt Nam phát hành bảo lãnh cho cam kết góp vốn có giá trị lên đến 1,000,000 USD. Dịch vụ tư vấn cung cấp bao gồm phân tích rủi ro dự án, tư vấn thế chấp, soạn thảo hợp đồng vay.
  • Tư vấn cho một Ngân hàng nước ngoài phát hành khoản vay lên đến  4,000,000 USD. Dịch vụ tư vấn cung cấp bao gồm rà soát và hoàn thiện cơ cấu giao dịch cho vay, hợp đồng thế chấp và hợp đồng vay phù hợp với pháp luật Việt Nam;
  • Tư vấn cho một công ty tại Việt Nam liên quan đến vấn đề tái cấu trúc Công ty tài chính sang Ngân hàng thương mại. Dịch vụ tư vấn bao gồm nghiên cứu tính khả thi cho các dự án, khung pháp lý của Việt Nam, tiền lệ và ý kiến Chính phủ liên quan đến vấn đề này.
  • Hỗ trợ một tổ chức phi chính phủ trong nghiên cứu về việc Nâng cao năng lực quản lý vốn cho Hiệp hội các Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam (VAPCF) và hỗ trợ kĩ thuật đối với Quỹ tín dụng nhân dân (PCF);
  • Hỗ trợ một ngân hàng nước ngoài trong việc nghiên cứu chính sách quản lý ngoại hối tại Việt nam, bao gồm khung pháp lý của Việt Nam về ngoại hối cũng như chiến lược ngắn hạn và dài hạn của Chính phủ Việt Nam.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn