Trong quá trình hợp tác thương mại, hợp đồng kinh tế là một phương thức để các bên thực thi đúng nghĩa vụ thỏa thuận.

Tuy nhiên khi một trong hai bên không thực hiện đúng hoặc vi phạm thì bên còn lại sẽ áp dụng các phương thức như buộc thực hiện đúng hợp đồng, phạt vi phạm, buộc bồi thường thiệt hại, tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, hay đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Đây là những biện pháp chế tài đã được quy định trong Luật Thương mại. Tuy nhiên thực tế khi áp dụng những biện pháp này thường gây ra những phản ứng từ phía đối phương.

Vậy doanh nghiệp cần lưu ý những gì trong các trường hợp này sẽ được luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW cùng các chuyên gia pháp lý phân tích và lưu ý trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật với chủ đề: tranh chấp khi dừng hợp đồng thương mai doanh nghiệp cần lưu ý.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn