Luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn trên truyền hình Quốc hội Việt Nam về chế tài đối với hành vi làm giả giấy tờ tài liệu.

 


Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn