image description

Luật sư Nguyễn Tiến Hòa

Ông Nguyễn Tiến Hoà là một thành viên sáng lập của  công ty và chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tham gia thành lập công ty, ông Hoà đã từng làm việc cho Investconsult Group. Qua quá trình làm việc tại đây, ông Hoà đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong lĩnh vực xác lập quyền đối với các đối tuợng sở hũu trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng và nhãn hiệu.
Bằng cấp

  • Tham gia khoá học đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh doanh Quốc tế, Đại học TLBU (Hàn Quốc).
  • Cử nhân Luật, Đại học quốc gia Hà Nội.
  • Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện tư pháp (2005-2006).

Liên hệ

Một luật sư giỏi

Chat Zalo: 0904340664