Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức công ty TNHH thành theo Luật Đầu tư nước ngoài trước đây có được xem hình thức công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp hiện nay hay không? Th1213

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức công ty TNHH thành theo Luật Đầu tư nước ngoài trước đây có được xem hình thức công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp hiện nay hay không?

Theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài trước đây, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp ...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664