Luật sư Phạm Duy Khương hướng dẫn thảo luật về sở hữu trí tuệ cho sinh viên Ngoại Thương Hà Nội. Th1123

Luật sư Phạm Duy Khương hướng dẫn thảo luật về sở hữu trí tuệ cho sinh viên Ngoại Thương Hà Nội.

Nhận lời mời của Đại học ngoại thương, luật sư Phạm Duy Khương, giám đốc sở hữu trí tu...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664